Motokáry
  ... ...
  Technika
  1-17-rt8-arriere-2012-04-05
  1-17-rt8-cote-2012-04-05
  1-17-rt8-face-2012-04-05

  Počet: 17 kusů

  Podvozek: Sodikart

  Motor: Honda GX 270

  Výkon: 9 HP

  Brzdy: Hydraulické

  Převod: řemenem

  Provozní řád

  Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené nedodržováním bezpečnostních a jízdních pokynů.

  V případě nehody způsobené vlastním zaviněním, účtujeme náhradu škody poškozených částí motokár nebo jiného vybavení.

  Vstupem do prostorů areálu Kart centrum Modřice nebo zakoupení jízdenky návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu. Jeho nerespektováním je obsluze dráhy umožněno vykázání návštěvníka bez náhrady škody.

  1. Zakoupením jízdy návštěvník souhlasí s jízdou na vlastní nebezpečí.

  2. Nerozvážný způsob jízdy může způsobit zranění. Nutné používat brzdu během jízdy

  3. Volte rychlost tak, aby jste neohrožovali sebe ani ostatní.

  4. Zákaz zastavování během jízdy na dráze.V případě nouzového zastavení nebo nehody nevystupujte z motokáry, zvednutím ruky přivolejte obsluhu.

  5. Řiďte se pokyny obsluhujícího personálu a věnujte se plně řízení motokáry.

  6. V průběhu jízdy je přísný zákaz vystrkování končetin ven z motokáry a jezdec je povinný držet volant motokáry oběma rukama

  7. Při jízdě je přísně zakázané narážet do ostatních motokár, vytlačovat z dráhy

  8. Děti do 15 let mohou jet pouze pod dohledem osoby starší 18 let

  9. Při jízdě jste povinni použít ochrannou přilbu, která musí být řádně upevněná.

  10. Je zakázáno jezdit v šálách, rozpuštěných vlasech a jiných věcech, které by se mohly namotat na motokáru.

  11. Zákaz ježdění pod vlivem alkoholu a omamných látek.

  12. Pozor na horké části motokáry Nezodpovídáme za případně zničené oblečení nebo spáleniny.

  13. Vytáhněte si z kapes mobilní telefony, klíče, karty. Nezodpovídáme za jejich ztrátu.

  14. Nastupování a vystupování z motokáry provádíme po výzvě obsluhujícího personálu

  15. Jízda je ukončena rozsvícením červeného světla na cílové rovině, po které jezdec dokončí kolo a vjede pomalu zpět do depa.

  16. V prostorách depa a dráhy je zakázané kouřit a vstupovat se skleněnými lahvemi.

  17. Při vjezdu do depa a v depu je povinností jet značně sníženou rychlostí..

  18. Přísný zákaz vstupu do dráhy

  19. Přísný zákaz jízdy do protisměru