Všeobecné obchodní podmínky

  Název subjektu: GSC technic s.r.o. IČO: 02731991
  Spisová značka: C 82322 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 4. března 2014
  Sídlo a provozovna:
  Brněnská 988, 664 42 Modřice

  Kontaktní informace

  Osoba: Jakub Cafourek

  tel: 732 223 147

  email: rezervace@motokarymodrice.cz

  web: motokary-modrice.cz

  obchodní rejstřík

  1) Objednávka

  Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

  2) Zrušení objednávky

  Storno objednávky ze strany kupujícího

  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

  Storno objednávky ze strany prodávajícího

  bez udání důvodu
  zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

  3) Odstoupení od kupní smlouvy

  Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000.

  Po každém Vašem nákupu, který je realizován prostřednictvím našeho e-shop je možné do 14-ti dnů odstoupit od takto uzavřené smlouvy (v této lhůtě nás informujete o Vašem odstoupení) a následně do 14 dnů od od odstoupení od smlouvy bez udání důvodu vracíte zakoupené zboží. (pouze občané – fyzické osoby) stejným způsobem, jako při nákupu v kamenné prodejně. V případě, že máte zboží již zaplaceno, vrátíme Vám zpět peníze na Váš účet. Na vrácení zboží poskytujeme lhůtu 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy (ve 14-tidenní lhůtě.)

  V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné (ve směru dopravy zboží od prodejce k zákazníkovi) a to pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že zvolil dražší způsob dopravy).

  Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Naše společnost se zavazuje ve lhůtě do 14 dní vrátit kupujícímu peníze při „odstoupení od smlouvy“ a po vrácení zboží..

  Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

  musí byt v původním nepoškozeném obalu
  nesmí být použité
  musí být nepoškozené
  musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  s originál dokladem o koupi

  Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

  4) Dodací podmínky

  Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

  Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.

  Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

  5) Reklamace a záruka

  Případné reklamace se budeme snažit vyřídit k vaší spokojenosti a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu e-mailem.

  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

  Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

  Záruka se nevztahuje na :

  vady vzniklé běžným používáním
  nesprávným používáním výrobku
  nesprávným skladováním
  nesprávnou údržbou

  6) Ochrana osobních dat

  Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

  Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

  Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

  Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

  7) Prodej a platba zboží

  Prodávající je majitelem zboží až do úplného zaplacení. Uhrazení plné částky je provedeno dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží včetně dopravy.

  8) Závěrečná ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.